Hjertesygdom (Aortastenose) hos Broholmere i Danmark

 Hjerteundersøgelse (Aortastenose) hos Broholmere

I samarbejde med Broholmerselskabet i Danmark og Den Danske Veterinære Ekkogruppe har  Universitetshospitalets kardiologigruppe gennemført en undersøgelse af forekomsten af hjertesygdom hos Broholmerracen. Fokus var særligt på forekomsten af Aortastenose men alle hjertesygdomme der blev fundet blev registreret. I første omgang var fokus på avlsdyr så vi kunne få et generelt billede om,  i hvilet omfang hjertesygdom var et problem for racen. 

Projektet blev til som et samarbejde mellem avlsudvalget i Broholmerklubben og Kardiologigruppen på Universitetshospitalet.

Yderligere information om projektet og dets resultater findes på Broholmerselskabets hjemmeside.