Samarbejdspartnere

Kardiologigruppen søger altid samarbejdspartnere i Danmark og resten af verdenen. Forskellige forskningsprojekter er afhængige af multi-disciplinært samarbejde på tværs af faggrupper, institutioner og landegrænser.

Vi samarbejder med nationale institutioner/hospitaler som f.eks. Statens Seruminstitut, Rigshospitalet og Gentofte Amtssygehus. Dette samarbejde har bl.a. ført til en ny forståelse af genetiske og molekylær biologiske aspekter ved hypertrofisk kardiomyopati, avanceret ekkokardiografi ved tidlig diagnostik af hjertesygdom samt biomarkørers rolle ved udvikling af hjertesygdom.

Vi har endvidere et godt samarbejde med vores genetiske afdeling på SUND ifm. et større EU-projekt, der involverer veterinære universiteter i Frankrig, Belgien, Sverige og Finland. Vi arbejder også sammen med vores veterinære fysiologiafdeling for at forstå hjerterytme hos hund bedre ifm. udvikling af hjertesygdom.

Vores gode samarbejde med Dansk Kennel Klub og deres respektive specialklubber er livsnødvendigt for at kunne gennemføre større screeningsundersøgelser af hunde mhp at forstå diagnostiske, patogenetiske og patofysiologiske aspekter ved tidlig og manifest hjertesygdom. Eet godt eksempel på dette er vores screeningsundersøgelser for hjertesygdom hos Bull Terrier - i tæt samarbejde med Dansk Terrier Klubs Bull Terrier gruppe.

Vores spændende og vigtige resultater indenfor hjertesygdomme hos kat hviler i høj grad på det gode og omfattende samarbejde vi har etableret med Felis Danica og deres respektive racekatte-klubber.

En af grundpillerne i vores hjerteforskning på Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab er komparative forskningsprojekter, hvor vi anvender spontane dyremodeller mhp at bidrage til ny forståelse af alvorlige hjertesygdomme hos mennesket. Dette kræver konstant fokus på etablering af nye samarbejder ved større forskningsprojekter mhp. nye teknologier/modaliteter og rekruttering af patienter, interne og eksterne forskningsmidler og nye speciale- og phd.-programmer af høj kvalitet. Kardiologigruppen på IKV har en lang række samarbejdspartnere i forbindelse med vores forskning samt i det kliniske arbejde. 

Samarbejdspartnere Projekt
Royal Veterinary College, London Hjertesygdom hos kat
Statens Serum Institut Genetiske aspekter ved hypertrofisk kardiomyopati hos kat

Rigshospitalet

Biomarkører ved hjertesygdom hos hund og kat
Gentofte Amtssygehus Avanceret ekkokardiografi ved tidlig diagnostik af hjertesygdom
Dansk Kennel Klub Screeningsundersøgelser af specifikke hunderacer for hjertesygdom

Dansk Terrier Klubs Bull Terrier gruppe

Screeningsundersøgelse for hjertesygdom
Felis Danica Screeningsundersøgelser af specifikke katteracer for hjertesygdom
Veterinær genetik, SUND, KU Genetiske studier af variation i blodtryk og metaboliske parametre hos hund
Center for Experimentel Parasitologi, SUND, KU Angiostrongylus vasorum infektioner hos hund
København Zoo Angiostrongylus vasorum infektioner hos rød panda
Den Danske Veterinær Ekkogruppe Screeningsprogrammer for hjertesygdom hos hund og kat
Givskud Zoo Angiostrongylus vasorum infektioner hos rød panda
Orion Pharma, Danmark Screeningsundersøgelse af jagthunde i Danmark for forekomsten af luftvejsparasitter