Engelsk Bull Terrier

Bull Terrier på stranden - med tillladelse fra Alice van Kempen

HJERTESYGDOM HOS BULL TERRIER – Tiden er kommet til at gøre en forskel?

Vores fælles screeningsprogram inkluderer klinisk undersøgelse med auskultation, hjerteskanning, EKG, blod- og urinprøver mhp at erkende hjerte- og nyresygdom. Desuden undersøges for løse knæskaller (patellaluksation). Derudover er vi startet med at undersøge kuld mhp at reskanne hvalpene, når de bliver voksne.

Der kan bestilles tid til undersøgelse af voksne Bull Terrier og hvalpe på telefon 3528 2930 – hvalpeundersøgelsen er gratis(6-10 uger gamle).


Baggrund:

Engelsk Bull Terrier (BT) er disponeret for forskellige former for hjertesygdom. De kliniske fænotyper inkluderer f.eks. mitralklapsygdom (mitraldysplasi/tidlig form af myxomatøs mitralklapsygdom). Denne klapsygdom resulterer i, at klappen bliver utæt og/eller forsnævret. Derved kompenserer hjertet, hvilket ultimativt kan medføre hjertesvigt i en ung alder.

Det er endvidere udbredt, at BT kan have en mild grad af aortastenose (en forsnævring af kropspulsåren). Dette medfører dog sjældent kliniske komplikationer, men erkendes ved auskultation, hvor en systolisk mislyd høres over hjertebasis.

BT udvikler ofte arteriosklerose (forsnævring af små kar i hjertemusklen) i en ung alder og myokarditis (hjertemuskelbetændelse), der kan være associeret med dilateret kardiomyopati (DCM, en hjertemuskelsygdom, hvor hjertet vokser (dilaterer=udvider og pumper dårligt), og hjerterytmeforstyrrelser. Disse tilstande er dog mangelfuldt karakteriseret hos BT.

Screening for hjertesygdom:
I Danmark screener vi for de forskellige hjertesygdomme i samarbejde med ”Dansk
Terrier Klubs Bull Terrier gruppe
”.

Bull Terrier i solnedgang

Bull Terrier i solnedgang - med tilladelse fra Alice van Kempen

Målsætningen er, at BT skal screenes før de anvendes i avlen, så vi reducerer forekomsten af hjertesygdomme hos racen. Det kan ikke udelukkes, at de enkelte sygdomme kan skyldes den samme genetiske defekt, hvorfor vi indsamler DNA til på sigt at kunne udvikle en gentest til brug i avlen. Vores fælles screeningsprograms fornemste mål er dog pt. at reducere forekomsten af alvorlig hjertesygdom hos racen. Dette mål nås ved at udelukke sygdomsramte hunde, hvor det forventes at resultere i klinisk sygdom. Vi har endvidere fokus på at blive bedre til at diagnosticere hjertesygdom hos BT i en tidlig alder. Vi planlægger derfor pt. at følge BT-hvalpe fra de fødes til de er voksne hunde.

Andre vigtige mål er forstå den molekylærbiologiske baggrund for sygdommen og identificere faktorer, der medvirker til sygdomsudvikling. Vi har endvidere fokus på at blive bedre til at diagnosticere hjertesygdom hos BT i en tidlig alder. Vi planlægger derfor pt. at følge BT-hvalpe fra de fødes til de er voksne hunde.

Diagnostik:
Diagnostisk har vi pt fokus rettet på Mitraldysplasi (MD=unormal udvikling af klap) hos BT. Årsagen til denne dysplasi (MD) hos BT kendes ikke. Visse forandringer på klapapparatet er sandsynligvis medfødte, hvorimod andre udvikles gradvist gennem flere år. Sygdommen er hyppigt forekommende og i en population af 41 BT i alderen 24-104 måneder blev MD diagnosticeret hos 36 hunde i alderen 24-76 måneder. Svære tilfælde af MD med sekundært hjertesvigt er påvist hos hvalpe helt ned til 4 måneders alderen. Bindevævet i mitralklappen hos afficerede BT er forandret med uorganiseret kollagenstruktur og ophobning af mukopolysakkarider. Lignende sygdom kan ses hos Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) med kronisk degenerative mitralklapsygdom (CDVD) – også kaldet myxomatøs mitralklapsygdom (MMVD). Hos CKCS anses sygdommen for at være erhvervet, men der er tillige påvist en genetisk faktor. Markante forskelle findes dog mellem de to racers hjertesygdom. Hos CKCS ses en stærk aldersrelation med en forekomst af MMVD på ca. 50 % hos de 6-7 årige, mens næsten alle over 10 år er afficerede. Desuden er forandringerne oftest karakteriseret ved en samtidig mitralprolaps, hvilket er et usædvanligt fund hos BT. Hos BT udvikles der sædvanligvis varierende grader af mitralstenose (MS), hvor klappen bliver forsnævret og arbejder med et højere tryk i venstre forkammer. Et forhøjet lungetryk er forbundet med udvikling af motionsintolerance og vand i lungen.

Projektplaner:
Dyrlæge Chayanon Chompoosan har netop sit PhD-projekt omkring

PhD-student Chayanon Chompoosan, DVM

Dyrlæge Chayanon Chompoosan

hjertesygdom hos Bull Terrier. Fokus for projektet er forekomst og diagnostik af hjertesygdom hos Bull Terrier, forståelse af sygdomsmekanismer, optimering og evaluering af screeningsprogrammer samt applikation og validering af avanceret ekkokardiografi som diagnostiske værktøj ved mitralklapdysplasi.

Projektstøtte:
PhD-projektet er finasieret i et samarbejde mellem Hjertegruppen på Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Københavns Universitet og Mahasarakam Universitet, Thailand. Derudover yder Dansk Terrier Klubs Bull Terrier gruppe økonomisk støtte til dele af projektet.

Hvis du vil vide mere kan projektleder Professor Jørgen Koch, dyrlæge, PhD kontaktes via mail

Der kan bestilles tid til undersøgelse af voksne Bull Terrier og hvalpe på telefon 3528 2930.