første stadie larve af fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum)

Fransk hjerteorm

Forskning i Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos hund

Kardiologigruppen på Universitetshospitalet for Familiedyr deltager aktivt i flere forskningsprojekter omkring infektioner med Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma vulpis) hos hund.

  • Fra 2008-2013 har vi gennemført flere screeningsundersøgelser for sygdomsforekomsten blandt hunde i Danmark. Vi er også involverede i flere projekter med sigte på at udvikle nye og forbedrede testmetoder.
  • I perioden 2004-2008 gennemførtes DAM-studiet (Dansk Angiostrongylus Multicenter studie) i samarbejde med 10 dyreklinikker og dyrehospitalet i hovedstadsområdet. Formålet med studiet var at belyse kliniske, parakliniske, prognostiske og terapeutiske aspekter af angiostrongylose hos hund. Som en direkte konsekvens af dette arbejde har vi nu en meget større forståelse for hvordan sygdommen manifesteres hos de smittede dyr. Derudover bidrog studiet til at vores viden omkring mulige behandlingsstrategier nu er videnskabeligt baseret fremfor baseret på erfaringer med enkeltdyrsbehandling. Resultaterne af dette arbejde er publiceret i flere internationale tidsskrifter samt en en PhD-afhandling (Angiostrongylus vasorum in dogs - clinicopathologic, diagnostic, therapeutic and prognostic aspects (LIFE, KU, 2008, ISBN 978-87-7611-216-0).  
  • I efteråret 2007 gennemførtes et studie blandt jagthunde i Danmark hvor forekomsten af parasitter i luftvejene blev undersøgt. Studiet viste blandt andet, at blandt jagthunde i Nordsjælland var 3,5% smittede med fransk hjerteorm - uden at vise symptomer. Denne gruppe af hunde er vigtige at få diagnosticeret da de bidrager til den fortsatte spredning af sygdommen og risikerer alvorlig sygdom hvis de går uden behandling for længe. Undersøgelsen gennemførtes som led i et veterinært speciale og fik økonomisk støtte fra Orion Pharma, Danmark.
  • I efteråret 2008 gennemførtes et studie blandt røde pandaer i europæiske zoologiske haver. Studiet viste, at tæt på 30% af de undersøgte dyr var smittede med en luftvejsparasit.

Spørgsmål om kardiologigruppens forskning indenfor området fransk hjerteorm hos hund kan stilles ved henvendelse til Lektor Jakob Willesen, dyrlæge, PhD