Coronavirus Information på dansk / Information in English

Studenterinstruks Kardiologiservice – Københavns Universitet

kardiologi > Studerende > Studenterinstruks Kard...

Studenterinstruks Kardiologiklinikken

Veterinær kardiologi-curriculum på Universitetshospitalet for Familiedyr

Formål:

Universitetshospitalet for Familiedyrs kardiologiklinik modtager både interne og eksterne henvisninger af patienter mhp. udredning af kardiovaskulære- og pulmonære sygdomme. Formålet med vores service er at tilbyde en omfattende og informativ konsultationsservice.

Undervisere:

Lektor Jørgen Koch, Lektor Jakob Willesen samt Seniordyrlæge Maiken Thode Bach 

Program:

Undervisning for differentieringsrotationen i kardiologisk specialservice foregår mandag fra 08:00 - 16:00, hvis ikke andet er aftalt.

Yderligere information om læringsmål, supplerende pensum samt praktiske detaljer kan med fordel læses inden rotationen.