Coronavirus Information på dansk / Information in English

Henvisning til kardiologi-service – Københavns Universitet

kardiologi > Er du dyrlæge? > Henvisning til kardiol...

Henvisning til kardiologi-service

Kardiologi-service på dyrehospitalet modtager meget gerne henvisninger fra kolleger. Henvisning kan ske via dyrehospitalets hjemmeside. En pdf-fil af henvisningspapirer kan endvidere hentes her.

Hvis der sendes røntgenbilleder eller andet materiale som ønskes tilbage til klinikken beder vi om at en frankeret svarkuvert medsendes.