Henvisning til kardiologi-service

Kardiologi-service på dyrehospitalet modtager meget gerne henvisninger fra kolleger. Henvisning kan ske via dyrehospitalets hjemmeside. En pdf-fil af henvisningspapirer kan endvidere hentes her.

Hvis der sendes røntgenbilleder eller andet materiale som ønskes tilbage til klinikken beder vi om at en frankeret svarkuvert medsendes.