10. februar 2019

Bull Terrier klubdag

Bull Terrier informationsdag på Universitetshospitalet for Familiedyr 

Lørdag den 19. januar afholdt Veterinær Kardiologi på KU i samarbejde med DTK´s Bull Terrier-gruppe et seminar om Bull Terriere & Miniature Bull Terriere, hjertescanning, -sygdom og –forskning.

Seminaret var meget velbesøgt og der var stor spørgelyst da Professor Jørgen Koch og Lektor Jakob Willesen fortalte nyt om den forskning der foregår på kardiologiklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr

Dyrlæge Jørgen Koch professor
Dyrlæge, professor Jørgen Koch

Der var særligt fokus på den komplekse hjertesygdom der ses hos Bull Terrier hvor Professor Jørgen Koch gennemgik sygdommen, hvordan der screenes for hjertesygdom hos Bull Terrier og hvilke forskningsprojekter der er i gang. Det eksisterende program for sygdomsscreening hos BT indeholder også undersøgelse for nyresygdom og patellaluksation og de foreløbige resultater blev gennemgået af Lektor Jakob Willesen. På vores hjemmeside kan man se, hvordan en Bull Terrier screeningsundersøgelse forløber. 

Kardiologiklinikken på Universitetshospitalet har flere forskningsprojekter i gang med fokus på sundhed hos Bull Terrier. Flere af disse er støttet økonomisk af Bull Terrier-gruppen, der gør et fantastisk flot arbejde med at hjælpe forskningen på vej til gavn for større sundhed hos Bull Terrierne. Også i forbindelse med informationsmødet blev der samlet ind til forskningen hvilket blev modtaget med stor taknemmelighed. 

På vegne af hele kardiologiklinikken vil vi gerne sige tak for flot fremmøde, stor spørgelyst og stor tak for støtten til vores forskning.

Dyrlæge Jørgen Koch & Dyrlæge Jakob Willesen