Coronavirus Information på dansk / Information in English

LUPA undersøgelse trin-for-trin – Københavns Universitet

kardiologi > Forskning > LUPA > LUPA undersøgelse trin...

blodtryk newfoundland lupa

LUPA undersøgelse trin-for-trin

LUPA undersøgelse "trin-for-trin"

Deltagelse i LUPA undersøgelsen medfører et meget grundigt sundhedstjek af din hund. Fra man ankommer til hospitalet til man går igen bliver alt målt, vejet og tjekket grundigt igennem. Besøget på Hospital for Mindre Husdyr kan derfor betragtes som en særdeles grundig helbredsundersøgelse. Første trin er en indledende vejning af hunden hvorefter den også bliver målt og fotograferet. Newfoundland hund vejes til LUPA projekt

Når dette er klaret vil næste trin være blodtryksmålinger hvilket foregår med to forskellige målinger. Ligesom hos mennesker pustes en manchet op hvorefter blodtrykket kan aflæses. For at sikre så præcise resultater som muligt gentages målingerne et antal gange og et gennemsnit beregnes. 

Herefter er det blevet tid til en ultralydsundersøgelse af hjertet samt at få taget et elektrokardiogram (EKG). Disse to undersøgelser viser tilsammen hvordan hjertet arbejder, både hjertets elektriske system og hjertets pumpefunktion. Resultatet af denne undersøgelse vil vi kunne give med det samme.

ultralyd newfoundland lupa

Som en sidste ting udtages en blodprøve. Her analyseres en lang række funktioner herunder røde- og hvide blodlegemer samt specifikke organfunktioner såsom lever og nyrer. Resultaterne af disse undersøgelser foreligger først efter 2-3 dage. Hvis der, mod forventning, skulle være unormale fund vil vi herefter tage kontakt. Ellers kan man regne med at alt er normalt.

Hele undersøgelsen tager ca 2½-3 timer. En mere detaljeret beskrivelse af hele undersøgelsen samt billeder kan hentes her fra siden.

Husk at din hund skal være:

  • Fastet for mad 12 timer inden undersøgelsen
  • Fastet for vand 2 timer inden undersøgelsen
  • Være mellem to løbetider
  • Fodres med tørfoder af god kvalitet

Ønskes mere information kan LUPA gruppen kontaktes.