Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Anbefalinger vedrørende avl og HCM genetik hos kat – Københavns Universitet

Anbefalinger vedrørende avl og HCM genetik hos kat

Avlsanbefalinger for HCM katte med kendte mutationer

Det er endnu kun muligt at give anbefalinger med hensyn til A31P-MyBPC3 mutationen først beskrevet af Meurs et al. (2005).

På baggrund af vores forskning (332 katte, hvoraf 18 er homozygote og 89 er heterozygote bærere af mutationen) har vi fundet af homozygote har en meget øget risiko for udvikling af HCM med et svært forløb og høj dødelighed (vi ser ingen ældre katte, som er homozygote!). Homozygote katte må anses for at være syge katte og vi kan kun fraråde man ikke bruger disse i avl.

Mht. katte, der er heterozygote mht. mutationen, kan vi ikke finde en sammenhæng med udvikling af HCM.

AVL:

  • Der er intet grundlag for at udelukke heterozygote katte fra avl blot på grundlag genotypen. 
  • Det frarådes at parre to heterozygote med hinanden, da afkom risikere at være homozygot.
  • Det anbefales, at kende genotype status mht. A31P-MyBPC3 mutationen for alle Maine Coon katte der anvendes i avl.