Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Diafragmahernie – Københavns Universitet

Diafragmahernie

Diafragmahernie

Diafragmahernie

Diafragmahernie er en tilstand, hvor abdominale organer displaceres ind i thorax (pleurahule eller perikardiesækken) gennem en abnorm åbning (brokport) i diafragma. Tilstanden er oftest traumatisk opstået efter påkørsel eller fald fra højder, men kan også være medfødt. Læsionen opstår pga pludselig trykstigning i abdomen samtidig med deflation af lunge (åben glottis). Dette resulterer i en stor pleuro-peritoneal trykgradient, der resulterer i ruptur af diafragma på det svageste sted (sædvanligvis den muskulære del). Varighed af herniet før diagnose varierer fra få timer til flere år afhængigt af symptombilledet

Klinik

Afhængig af varighed og omfang af defekten kan patienten præsenteres med et varierende symptombillede. Dyspnø og shock er hyppige fund hos det akut tilskadekomne dyr. Dæmpede lunge og hjertelyde høres ligeledes hyppigt evt. med mave-tarm lyde ved auskultation af thoraks. Vomitus og GI-dilatation kan ses ved inkarceration af mave-tarm afsnit. Leveren (eller dele heraf) er det hyppigste hernierede organ og resulterer ofte i hydrothoraks pga. cirkulationsforstyrrelser. Hos den kroniske patient varierer billedet fra ingen symptomer til milde/svære respiratoriske-gastrointestinale problemer f.eks. dyspnø (38%), vomitus (28%), anoreksi (30%), letargi (28%), vægttab (18%) og takypnø (16%). I alvorlige tilfælde kan abdomen føles tom ved palpation.

Diagnosen

Stilles oftest ved hjælp af thoraksrøntgen-billeder i to planer. Der ses bla.: - Tab eller brud på den normale diafragmaskygge - Manglende differentiering mellem lever- og lungegrænse - Lunge kan være displaceret dorsalt og kollaberet - Ved involvering af GI-kanalen ses luftfyldte strukturer i thoraks. Kontraststudier kan være en hjælp til at identificere disse strukturer i thoraks - Færre strukturer i kraniale abdomen - Pleural effusion er et hyppigt fund - Andre fund som ribbensfrakturer, pneumothoraks og intrathorakale/-pulmonære blødninger kan ses. DiafragmahernieRadiologisk ses tab af detaljer og diafragmakontour.

Terapi

Dyret indlægges og stabiliseres mht shock, blødninger, dyspnø m.m. Iltterapi, smertestillende - og væsketerapi, antibiotika er ofte påkrævet. Dyret placeres i brystleje med forkrop let eleveret ved dyspnø. Ved alvorlig pleural effusion (> 30 ml/kg) udføres centese lege artis. Kirurgisk intervention er sædvanligvis først påkrævet, når patienten er stabil (1 - 3 døgn efter tilskadekomst). Ekg overvågning på traumapatienter er indiceret pga øget risiko for hjertearytmi. Postoperativt gives ilt og monitorering for hypoventilation. Smertestillende medicin og evt. antibiose gives i 5 dage. Prognosen er god, hvis dyret overlever de første 24 - 48 timer. Komplikationer er oftest pneumothoraks og lungeødem. Yderligere information om diafragmahernie kan hentes her fra siden.