kat med hæmothoraks som følge af hjertesvigt

Sygdomsinformation

Sygdomsinformation for dyrlæger og dyrlægestuderende

Kardiologigruppen på IKV vil løbende opdatere denne side med interessante kardiovaskulære - og luftvejssygdomme samt thorakale lidelser. Udgangspunktet kan være en spændende case i klinikken eller ny viden, der kan have interesse for kolleger eller studerende i det daglige arbejde. Vi tilstræber os på at informere kort, fagligt og illustrativt med fokus på diagnostik og behandling. Vi opfordrer endvidere kolleger og studerende til at bidrage med relevant materiale og ideer, der kan gøre siden endnu bedre.